مزایای شارژ کیف پول

با شارژ کیف پول به مبلغ دلخواه تا 50 درصد بیشتر از هزینه پرداخت در حساب کاربری خود شارژ دریافت می کنید.

با پرداخت کیف پول نیازی به هر بار مراجعه به درگاه بانکی نبوده و سریعتر می توانید واریز انجام داده و فایل خود را دانلود کنید.