افکت های جنگی و نظامی

افکت های جنگی و نظامی

در این مجموعه شما می توانید به افکت های صوتی مرتبط با انواع جلوه های صوتی مبارزه در میدان جنگ، صدای شلیک با انواع اسلحه های سنگین و سبک، صدای سلاح های سنگین و تجهیزات جنگی نظیر صدای تانک، تجهیزات حمل و نقل سبک، تجهیزات جنگ های قدیمی و طلیبی،صدای اسب های جنگی،صدای شمشیر، صدای جنگ های شهری و نبرد های تن به تن، صدای گلوله و غیره را می توانید دانلود کنید.


افکت صوتی پوشیدن زره

افکت صوتی پوشیدن زره

افکت صوتی پوشیدن زره در قالب ۱۹۵ افکت صوتی با کیفیت بالا از پوشیدن زره و لباس رزم جنگی می باشد که شامل کلیه اکشن های صوتی پوشیدن و در آوردن لباس و سایر متعلقات آن می باشد .

ادامه مطلب …

افکت صوتی افتادن شمشیر

افکت صوتی افتادن شمشیر

افکت صوتی افتادن شمشیر شامل ۱۹ افکت صوتی متنوع از اکشن های مختلف افتادن شمشیر روی زمین بر روی سطوح مختلف می باشد که می توانید در صدا گذاری های خود مورد استفاده قرار دهید.

ادامه مطلب …

صدای خشاب گذاری و مسلح کردن

صدای خشاب گذاری و مسلح کردن

صدای خشاب گذاری و مسلح کردن  در قالب ۱۷۰ افکت صوتی از خشاب گذاری و مسلح کردن انواع اسلحه های مختلف جنگی شامل کلت ها، یوزی، سلاح های رگباری، نارنجک، پر کردن خشاب با گلوله و غیره را شامل می شود .

ادامه مطلب …

صدای برخورد موشک اژدر

صدای برخورد موشک اژدر

صدای برخورد موشک اژدر در قالب ۱۸ افکت صوتی با کیفیت بالا از صدای عبور و برخورد موشک های زیر دریایی مانند ازدرها به مانع می باشد که می توانید در این مجموعه دانلود کنید.

ادامه مطلب …

جلوه های صوتی تخریب دیوار

جلوه های صوتی تخریب دیوار

جلوه های صوتی تخریب دیوار شامل ۲۰ افکت صوتی با کیفیت استودیویی از برخورد یک گلوله یا وارد امدن ضربه به بخشی از دیوار می باشد که شمامی توانید به جلوه های شکستن و ریختن خاک و آوار بخشی از رویه دیوار را شبیه سازی کنید.

ادامه مطلب …

مجموعه کامل صدای شمشیر

مجموعه کامل صدای شمشیر

مجموعه کامل صدای شمشیر شامل اکشن های صوتی متنوع از صدای شمشیر و مبارزه با آن در حالت های مختلف می باشد که با کیفیت بالا برای صدا گذاری حرفه ای برای شما در قالب ۵۳ افکت صوتی قرار گرفته است.

ادامه مطلب …

افکت صوتی توپ منجنیق

افکت صوتی توپ منجنیق

افکت صوتی کامل توپ منجنیق مجموعه ای کامل از اکشن های صوتی کامل توپ انداز قدیمی جنگ های کلاسیک منجنیق در قالب ۸۶ افکت صوتی با کیفیت بالای استودیویی WAV می باشد که می توانید برای صدا گذاری های خود مورد استفاده قرار دهید.

ادامه مطلب …

افکت های صوتی سپر فولادی

افکت های صوتی سپر فولادی

افکت های صوتی سپر فولادی شامل مجموعه ای در قالب ۱۸ افکت صوتی متنوع از صدای برخورد ضربه و شمشیر به سپر فولادی و چوبی جنگ های قدیمی و صلیبی می باشد که می توانید در این مجموعه برای صدا گذاری دانلود و استفاده کنید.

ادامه مطلب …

افکت صوتی تیرکمان تفنگی
,

افکت صوتی تیرکمان تفنگی

افکت صوتی تیرکمان تفنگی شامل مجموعه ای کامل از افکت های صوتی تیرکمان تفنگی می باشد که شامل اکشن های کامل این اسلحه در قالب ۴۱ افکت صوتی با کیفیت بالا می باشد .

ادامه مطلب …

افکت صوتی پرتاب تیر با تیرکمان

افکت صوتی پرتاب تیر با تیرکمان

افکت صوتی پرتاب تیر با تیرکمان شامل ۴۹ افکت صوتی از پرتاب و اکشن های صوتی تیر تیرکمان در حالت های مختلف ساده، آتشین و انفجاری می باشد . کیفیت این مجموعه بصورت WAV و بصورت استریو دو کاناله برای عمق به افکت دهی می باشد .

ادامه مطلب …