عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
مجموعه آموزشی ادیوس |الگانس| دوره مقدماتی ویژه
5543 بازدید

جزئیات بیـشتر
آموزش نرم افزار ادیوس ( الگانس ) درس ششم : کار با امکانات پنجره Bin
5553 بازدید

جزئیات بیـشتر
آموزش نرم افزار ادیوس( الگانس ) درس پنجم: کار با مانیتور REC
5589 بازدید

جزئیات بیـشتر
آموزش نرم افزار ادیوس( الگانس ) درس چهارم : کار با مانیتور PLR
4501 بازدید

جزئیات بیـشتر
آموزش نرم افزار ادیوس( الگانس ) درس سوم : آشنایی با محیط و پنجره ها
2879 بازدید

جزئیات بیـشتر
آموزش نرم افزار ادیوس( الگانس ) درس دوم : تنظیمات پرست های اولیه
2833 بازدید

جزئیات بیـشتر
تهیه عکس با کیفیت بالا از ویدیو های متحرک در ادیوس
3124 بازدید

جزئیات بیـشتر
بازسازی کلیپ های قدیمی ادیوس به نسخه جدید نرم افزار
1680 بازدید

جزئیات بیـشتر
ابتدا