با توجه به بارندگی های اخیر در شهرهای جنوبی کشور عزیزمان ایران و عدم رسیدگی خوب دولت و مسولان در شرایط بحرانی نسبت به مردم سیل زده  و نیز عدم اطمینان مردم به تحویل و ارسال کمک ها به سازمان های دولتی،  لیناسافت از شما کاربران عزیز و مشتریان محترم درخواست میکند چنانچه جهت کمک به نیازمندان و آواره گان سیل های وحشتناک اخیر شهر های لرستان بصورت مستقیم قصد کمک انسان دوستانه  دارید می توانید در انتهای این صفحه از لینک پرداخت هزینه کمک را مستقیما به دست مردم نیازمند واقعی برسانید.

طی سفری که توسط گروه لیناسافت جهت رساندن کمک های اقلامی  به مناطق سیل زده انجام گرفت متاسفانه وضیت آواره گان و سیل زدگان بسیار بحرانی تر از آن چیزی است که در رسانه ها به آنها پرداخته می شود و دل هر انسانی با دیدن صحنه هایی که مردم خود ایران در آن گرفتار شده اند آزرده خاطر می سازد. عده ای در پشت بام خانه های سیل برده، عده ای دور آتش در شب های سرد و عده ای آواره در منازل فروریخته شب را به امید کمکی به صبح می رسانند، کودکانی که آب و غذای درست حسابی ندارند، زمین های سیل زده که تمام دار و ندارشون  بود و قوت و روزی این مردمان و غیره …

این کمک ها از روی انسانیت نه ارتباطی به دین نه قوم و یا سلایق دارد و صرفا جهت کمک و آلام درد های هموطنان عزیزمان از خسارت های سیل که واقعا به کمک های زیادی از جانب شما دارند انجام می گیرد.

برخی از هوطنان سیل زده چنان نجیب هستند که برای کمک دادی نمی زنند و درخواست کمک هم نمی کنند؛ امید است این کمک های خوب شما در این وضیعت بد و آشفته اقتصادی که بلای سیل و خرابی خانه ها بار دیگری بر دوش عده ای از هم وطنان ما شده کمکی باشد جهت کم کردن درد های این عزیزان در ایران بزرگمان.

 این کمک ها بصورت مستقیم توسط  همکاران لیناسافت به دست مردم مناطق در بین خانواده ها پخش می شود چرا که قطره قطره کمک های شما هم در این شرایط کمک بسیاری به مردمی که هیچ ندارند می باشد .