سبد خرید

جهت خرید و استفاده از خدمات می توانید یا ازطریق پرداخت آنلاین و یا از طریق کارت به کارت خدمات خود را ثبت کنید .

  • شماره حساب : بانک پاسارگاد

5


نکته :

دو روش پرداخت در سبد خرید برای شما در نظر گرفته شده است . بر اساس شرایط زیر می توانید از هر یک از این شرایط پرداخت های خود را انجام دهید .

  • روش اول : پرداخت از طریق درگاه پرداخت نکست پی

در این روش هزینه فاکتور صادر شده را مستقیما با ورود به سیستم پرداخت شاپرک از نکست پی می توانید بصورت آنلاین خرید خود را انجام دهید .

  • روش دوم : پرداخت بصورت رزرو

در این روش شما به مدت ۷۲ ساعت بدون پرداخت هزینه می توانید رزرو خدمات را انجام دهید . سپس بعد از پرداخت هزینه بصورت کارت به کارت به شماره ۰۹۱۷۵۰۲۳۵۲۰ اطلاع دهید تا رزرو شما ثبت شود .