آموزش سیستم های CMS

Website and Internet domain names concept with domains sign and text on colorful cubes isolated on white background.
0نظرات توسط

باورهای غلط در مورد دامنه های اینترنتی

 

برای اکثر افرادی که همه روزه از اینترنت استفاده می کنند و وب سایت ها را نگاه می کنند، صنعت دامنه کماکان یک معما و ابهام می باشد. این مقاله سعی بر این دارد تا شما را با جنبه های کمتر شناخته شده این صنعت آگاه سازد و واقعیت باورهای متداول غلط در مورد نام های دامنه را برای شما بازگو کند.