پرسش و پاسخ


مطابق قوانین یک ماه از تاریخ شروع خدمات و سفارش پکیج

بله بصورت پله ای می توانید از تخفیف های ۵ تا ۲۰ درصدی استفاده کنید .

طبق خط مشی سایت در زمینه راز داری کلیه اطلاعات ارسالی بصورت امانتی تا اتمام سرویس محفوظ می باشد ولی لیموکاپ مسولیت سهل انکاری توسط مدیر خود سایت را به عهده نمی گیرد .

بصورت افزایشی بله – اما درخواست کاهش ترتیب اثر داده نمی شود .

قیمت ها متناسب یا هزینه امور جاریه شرکت در سقف مناسب تعیین و مطابق مالیاتی کشور و خدمات شرکتی بسته شده است . هزینه های جانبی شرکت و نگهداری پرسنل بیش از این قیمت می باشد .

بله وجود دارد ولی با توجه به رزرو کارمندان جهت انجام خدمات متاسفانه امکان بازگشت وجه وجود ندارد .


کلیه سیستم های مدیریت محتوای CMS را شامل می شود . با توجه به تجربه کار پرسنل لیمو کاپ با کلیه سیستم ها محدودیتی وجود ندارد .

بستگی به بزرگی و حجم سایت بین ۳ الی ۱۰ روز متغیر می باشد .

فیس بوک-تویتر-تلگرام-اینستاگرام-لینکیدین-پینتست -آپارت را شامل می شود .

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید