فرم همکاری با نما بانگ

00

لطفا اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را به دقت پر کنید .

 • با توجه به درخواست های مختلف حداقل نتیجه گزینش تا هفت روز بعد از درخواست می باشد .
 • مهارت های آموزشی ویژه می باشد که مدت دوره کارآموزی بدون حقوق بوده و فقط هزینه رفت و برگشت حساب می شود .
 • ساعات کاری در مدت کار آموزشی از ساعت ۱۰ لغایت ۲ می باشد .
 • استخدام و اشتغال به کار بعد از اتمام دوره کارآموزی با توجه به دقت و مهارت انجام کارهای محوله منوط می باشد و کارآموز حق اعتراض ندارد.
 • دانشجویان عزیز حق ارسال فرم و درخواست را ندارند .
 • مهارت های آموزشی دوره در صورتی که کارآموز قابلیت استخدام را پیدا نکند می تواند با توجه به مهارت کسب کرده در سایر مراکز و شرکت ها درخواست روزمه داده و برای استخدام اقدام کند .
 • فعالیت اصلی و همکاری بعد از گزینش و استخدام از ساعت ۹ لغایت ۲٫۳۰ ظهر خواهد بود .
 • افراد واجد شرایط از نظر مشکل رفت آمد و محدودیت های خانوادگی نباید مشکلی داشته باشد .
 • محیط کاری محیط هنری می باشد لذا از نظر پوشش ظاهری هیچ محدویتی ندارد.
 • کارآموزی که دارای مهارت اولیه کار با کامپیوتر نباشد ممکن است دوره یک ماهه تا ۴۰ روز افزایش یابد .
 • کارآموزان در خانه حتما داری لب تاپ و سیستم کاری و مجهز به اینترنت مناسب باشند.
 • لیست مهارت و کارهای آموزشی بعد از گزینش بصورت برنامه منظم ارایه می شود.
 • کارآموزان در مدت کارآموزشی بایستی در روز های جاری حضور رسانده و غیبت و کارهای متفرقه نداشته باشد.
 • جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۰۹۱۷۵۰۲۳۵۲۰ در تماس باشید .

 


ارتباط با نمایانگ