نوشته‌ها

خدمت سربازی

خدمت سربازی

خدمت سربازی در تمامی کشورها با اصول و قوانین مصوب هر کشور وجود دارد، در ایران هم جمهوری اسلامی برای مردان اجباری کرده و منوط به یکسری شرایط و امتیازات اجتماعی در قبال انجام خدمت در نظر گرفته است.

در شرایط طبیعی، مدت زمان انجام خدمت سرباری ۲۱ ماه در ایران با احتساب یک دوره سه ماهه می باشد . همچنین افراد ضعیف و ناتوان هم اگر قادر به این خدمت نباشند معاف شده و نیازی به آن ندارند. واحد های نظامی جمهوری اسلامی شامل سه شاخه اصلی و سه شاخه فرعی است که با آنها اشاره می کنیم.

ارتش ایران :

شامل نیروی زمینی ، دریایی و هوایی می باشد .

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی :

شامل نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی مردمی و نیروی مجری قانون انتظامی می باشد .

مدت زمان انجام خدمت برای افراد ۱۶ ساله بصورت داوطلبانه و برای افراد معمول ۱۸ سالگی می باشد .

جهت دانلود افکت های صوتی مرتبط با جنگ و خدمت سربازی می توانید از این دسته افکت های صوتی برای تدوین فیلم های مرتبط با جنگ و سربازی را در اختیار داشته باشید.