نوشته‌ها

هانتاویروس چیست؟

هانتاویروس چیست؟ سندروم ریوی هانتاویروس )HPS )بیماری شدیدی است که توسط ویروسی به نام هانتاویروس ایجاد میشود. این بیماری نادر نخستین بار در سال ۱۹۹۳ در جنوب غربی ایاالت متحده و در سال ۱۹۹۴ در غرب کانادا کشف شد. ادامه مطلب