نوشته‌ها

دانلود افکت صدای پوکه و گلوله
,

دانلود افکت صدای پوکه و گلوله

دانلود افکت صدای پوکه و گلوله در قالب ۱۶ افکت صوتی از افتادن پوکه روی زمین،اکشن های صوتی برخورد پوکه به زمین،انواع افکت صدای عبور گلوله،برخورد گلوله به سطح می باشد که به رایگان می توانید دانلود و در صدا گذاری های خود موردا ستفاده قرار دهید.

ادامه مطلب …