افکت صدا چیست؟

افکت صدا چیست؟

افکت صدا یا افکت صوتی هر دو به یک معنی می باشد که در بخش ساخت موسیقی و جلوه های صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.  افکت صدا یا افکت صوتی در انگلیسی به نام Sound effects نامگذاری شده است که برای آن معنی همان افکت صوتی را میدهد . برا مطالعه بیشتر دعوت میکنیم ازلینک زیر  اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.

درباره افکت صدا چیست؟

افکت صدا یک واژه محاوره ای می باشد که در بین موسیقی سازها رواج دارد و در اصل به آن افکت صوتی اطلاق می شود . در دستور زبان فارسی معنی افکت صدا با همان افکت صوتی را به آوا پردازی تغییر نام داده اند که اگر در این زمینه هم مایل به دانستن اطلاعات بیشتر هستید لینک بالا را می توانید مطالعه کنید.

افکت صدا ممکن است شامل جلوه های صوتی هم باشد که بصورت مصنوعی ایجاد می شود و بر روی یک فیلم رادیویی و تلویزیونی میکس می شود .افکت صدا به معنی تقلید هم در دیالوگ ها مورد استفاده قرار می گیرد که به عنوان مثال دیالوگی با ادا در آوردن یک افکت صوتی را بصورت میکس شده روی فیلم ایجاد میکند.

 افکت صدا چیست؟


? What is the Audio effect

Audio effects or sound effects are both in the sense used in the music and sound effects section. The sound effect or sound effect is named in English Sound Effects, which means the same audio effect. For further reading, we invite you to read more about this link.

What about Audio effect?
Voice Effect is a colloquial word that is prevalent among music instruments and is essentially an audio effect. In Persian grammar, the meaning of the sound effect with the same voice effect is renamed to the word processing, which if you want to know more about this field, you can read the link above.

The sound effect may also include artificial sound effects that are created artificially and are mixed on a radio and television movie. The audio effect is used to imitate both dialogues, for example, by dialing Bringing an audio effect into a mix on the movie.