شرح راست کلیک پنجره BIN ادیوس 2

linasoftlinasoft
20 بازدید
شرح راست کلیک پنجره BIN ادیوس 2

شرح راست کلیک پنجره BIN ادیوس 2 از سری مباحث آموزشی شرح منوی راست کلیک روی کلیپ های bin در نرم افزار ادیوس می باشد . در این آموزش شما با دیگر گزینه ها و عملکرد های دیگر آن آشنا خواهید شد .

 

شرح راست کلیک پنجره BIN ادیوس 2

 

گزینۀ Delete File: اگر قبلاً به وسیله گزینۀ Transfer Project Folder کلیپ های پنجرۀ Bin را به فولدر پروژه (محل ذخیره سازی پروژۀ ادیوس) منتقل کرده و در پوشۀ Transferred ذخیره کرده اید، گزینۀ Delete File روشن و فعّال می شود و در این صورت می توانید منبع اصلی آن کلیپ را از داخل پوشۀ Transferred پاک کنید.

 

به این منظور، بر روی آیکون کلیپ مورد نظر در پنجرۀ Bin کلیک راست کرده و از منوی باز شده، گزینۀ Delete File را انتخاب کنید.

گزینۀ Edit: اگر بر روی کلیپ های (Quick Titler, Color Matte, Color Bar) در پنجرۀ Bin کلیک راست کنید، در منوی باز شده، گزینۀ Edit روشن و فعّال می شود و به محض انتخاب این گزینه، به پنجرۀ تنظیمات همان کلیپ دسترسی پیدا کرده و مجدداً می توانید تغییراتی را بر روی آن کلیپ آنجام دهید.

همچنین اگر بر روی یکی از کلیپ های (Quick Titler, Color Matte, Color Bar) در پنجرۀ Bin و یا پنجرۀ Timeline دابل کلیک کنید، به پنجرۀ تنظیمات همان کلیپ دسترسی پیدا می کنید.

گزینۀ Normalize: با انتخاب این گزینه می توانید سطح صدای کلیپ های پنجرۀ Bin یا پنجرۀ تایم لاین را افزایش یا کاهش دهید. اگر این گزینه خاموش و غیرفعّال است، بر روی یکی از کلیپ های با صدای پنجرۀ Bin کلیک راست کرده و از منوی باز شده، گزینۀ Normalize را انتخاب کنید، در نتیجه پنجرۀ Normalize باز می شود:

در این پنجره می توانید سطح صدای کلیپ را بر حسب dB کم و زیاد کنید. عدد پیش فرض کادر Audio Level در این پنجره -20 dB است؛ اگر این عدد را به سمت مثبت افزایش دهید، سطح صدای کلیپ افزایش می یابد؛ در صورتی که این عدد را به سمت منفی کاهش دهید، سطح صدای کلیپ کاهش می یابد. پس از وارد کردن عدد دلخواه بر روی دکمۀ OK این پنجره کلیک کنید، در نتیجه تغییرات سطح صدا بر روی کلیپ صوتی منتخب در پنجرۀ تایم لاین، اعمال می شود.

 

اگر قبلاً به وسیلۀ پنجرۀ بالا سطح صدای یک کلیپ صوتی را تغییر داده اید و حالا قصد دارید صدای آن را به صورت طبیعی و اولیۀ خود برگردانید، مجدداً بر روی همان کلیپ صوتی در پنجرۀ Bin یا پنجرۀ تایم لاین کلیک راست کرده و پس از انتخاب گزینۀ Normalize و وارد شدن به این پنجره، بی آنکه چیزی را تغییر دهید بر روی دکمۀ OK کلیک کنید، در نتیجه سطح صدای کلیپ صوتی نیز به حالت طبیعی و اولیۀ خود باز می گردد.

گزینۀ Audio Offset: با انتخاب این گزینه می توانید صدای کلیپ های پنجرۀ Bin یا پنجرۀ تایم لاین را متعادل سازی کنید؛ اگر این گزینه خاموش و غیرفعّال است، بر روی یکی از کلیپ های با صدای پنجرۀ Bin یا پنجرۀ تایم لاین کلیک راست کرده و از داخل منوی باز شده، گزینۀ Audio Offset را انتخاب کنید؛ در نتیجه پنجرۀ Audio Offset به شکل زیر باز می شود:

همچنین اگر تعدادی از کلیپ های پنجرۀ تایم لاین را انتخاب کنید و سپس به منوی Clip رفته و گزینۀ Audio Offset را نیز انتخاب کنید، به این پنجره دسترسی پیدا کرده و در این صورت می توانید همۀ کلیپ های منتخب را به طور یک جا تعدیل کنید.

در این پنجره می توانید میزان نمونه های صدای (Samples) کلیپ را افزایش داده و زمان بندی آن را تنظیم کنید. در قسمت Direction این پنجره، با انتخاب یکی از گزینه ها تعیین کنید که تعدیل (Offset) صدا نسبت به تصویرش با تأخیر (Delay) و یا زودتر (Advance) انجام شود.

در قسمت Offset این پنجره می توانید مقدار عددی متعادل سازی صدا (Offset Audio) را بر حسب نمونه های صدا (Samles) یا ثانیه (Sec) وارد کنید.

پس از آنکه تنظیمات دلخواه را انجام دادید، در پایان بر روی دکمۀ OK پنجرۀ Audio Offset کلیک کنید؛ در نتیجه علاوه بر آنکه مقدار عددی نمونه های (Samles) صدا در ابتدای کلیپ در پنجرۀ تایم لاین (به رنگ آبی) نمایش داده می شود، امواج صوتی (Waveforme) کلیپ نیز در پنجرۀ تایم لاین متناسب با تغییرات اعمال شدۀ (Audio Offset) تغییر می کند.

  • نکتۀ اول: اگر صدا و تصویر یک کلیپ در پنجرۀ تایم لاین ناسینک باشند (همزمان نباشند) به جای عدد Offset Audio مقدار عددیِ فریم های ناسینک صدا و تصویر در ابتدای کلیپ نمایش داده خواهد شد.
  • نکتۀ دوم: اگر بر روی تعدادی از کلیپ های پنجرۀ Bin یا پنجرۀ Timeline که صدای آنها دارای نرخ نمونه برداری (Sample rate) مختلف هستند کلیک راست کنید، مشاهده خواهید کرد که گزینۀ Audio Offset خاموش و غیرفعّال است؛ در این صورت نمی توانید صدای این کلیپ ها را به طور دسته جمعی و یکجا تعدیل (Offset) کنید، مگر آنکه جداگانه اقدام به این کار کنید.

 

گزینۀ Loudness: با انتخاب این گزینه می توانید بلندی صدای کلیپ های پنجرۀ Bin را اندازه گیری کنید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

1- بر روی یکی از کلیپ های پنجرۀ Bin که نرخ نمونه برداری (Sampling rate) سطح صدای آن حداقل 48000 Hz است، کلیک راست کرده و از داخل منوی باز شده، گزینۀ Loudness را انتخاب کنید، در نتیجه پنجرۀMeasurement   Loudnessبه شکل زیر باز می شود (به یاد داشته باشید که اگر Sampling rate کلیپ های منتخب، کمتر از 48000 Hz باشد، گزینۀ Loudness خاموش و غیرفعّال خواهد بود).

2- در منوی بازشوی این پنجره، یکی از استانداردهای بلندی صدا را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمۀ Settings کلیک کنید، در نتیجه پنجرۀ تنظیمات بلندی صدا  باز می شود:

 

در این پنجره می توانید تنظیماتی را برای اندازه گیری بلندی سطح صدای کلیپ های پنجرۀ Bin انجام دهید و یا یکی از پیش تنظیمات آمادۀ منوی Mode را انتخاب کنید.

علاوه بر گزینه های آمادۀ این منو، شما می توانید دستور Settings >> Loudness Meter و در پانل سمت راست این پنجره نیز یکی از پیش تنظیمات بلندی صدا را انتخاب کنید و یا بر روی دکمۀ Add کلیک کرده و پس از آنکه تنظیمات بلندی صدا را به صورت دلخواه انجام دادید، اسمی را در کادر Preset Name وارد کرده و بر روی دکمۀ Register کلیک کنید.

در نتیجه این پیش تنظیم، به لیست پیش تنظیمات اندازه گیری بلندی صدا افزوده می شود و از این پس، اگر بر روی یکی از کلیپ های پنجرۀ Bin کلیک راست کرده و از داخل منوی باز شده، گزینۀ Loudness را انتخاب کنید.

 

در نتیجه در منوی بازشوی پنجرۀ Loudness Measurement نام این پیش تنظیم ظاهر شده و پس از انتخاب آن، به محض آنکه بر روی دکمۀ OK این پنجره کلیک کنید، اندازه گیری بلندی صدای کلیپ های پروژۀ شما نیز بر اساس همین پیش تنظیم، انجام خواهد شد.

3- در صورت نیاز می توانید در قسمت Measurement Group 1 و Measurement Group 2 پنجرۀ loundness Meter Settings نقشۀ خروجی کانال های صوتی (L/R/C/LS/RS) تراک های پنجرۀ تایم لاین را تنظیم کرده و بر روی دکمۀ OK این پنجره کلیک کنید.

4- در قسمت Trigger پنجرۀ Loudness Measurement با علامت دار کردن یکی از گزینه ای In/Out و Entire File محدوده اندازه گیری صدا را تعیین کنید. با علامت دار کردن گزینۀ IN/Out صدای نکتۀ ورودی تا نکتۀ خروجی کلیپ و با علامت دار کردن گزینۀ Entire File نیز صدای سرتاسر کلیپ منتخب در پنجرۀ Bin اندازه گیری خواهد شد.

5- پس از انجام تنظیمات، در پایان بر روی دکمۀ OK پنجرۀ Loudness Measurement کلیک کنید؛ در نتیجه پنجرۀ Loudness Metter باز شده و اندازه گیری بلندی صدای کلیپ منتخب نیز آغاز می شود. هنگامی که نشان دهندۀ پیشرفت اندازه گیری صدای کلیپ به 100% رسید، پنجرۀ Loudness Metter به شکل زیر باز می شود:

 

در این پنجره می توانید مقدار عددی و نیز نمودار سطح صدای کلیپ منتخب پنجرۀ Bin را مشاهده کنید. اگر در مراحل قبل (مرحلۀ 4) گزینۀ IN/Out را انتخاب کرده باشید، پس در این پنجره نیز فقط مقدار بلندی صدای نکتۀ ورودی تا نکتۀ خروجی کلیپ نمایش داده می شود،

اما اگر (در مرحلۀ 4) گزینۀ Entire File را انتخاب کرده باشید، در این پنجره، مقدار بلندی صدای کل کلیپ در پنجرۀ Bin نمایش داده می شود.

برای مشاهدۀ مقدار بلندی صدای نقاط مختلف کلیپ، اهرم افقی پیمایش (Scroll Bar) این پنجره را جابه جا کرده و همزمان با این کار، به نمودار وسط پنجره و نیز نمایش دهندۀ (سنجش گر) سمت راست این پنجره نگاه کنید.

 

گرینۀ MPEG Media Settings: با استفاده از این گزینه می توانید تنظیمات مختلفی را برای فایل های MPEG پروژۀ خود را انجام دهید. اگر این گزینه در این منو وجود نداشت، ابتدا یک کلیپ MPEG را به پنجرۀ Bin وارد کنید، سپس بر روی آن کلیک راست کرده و از منوی باز شده، گزینۀ MPEG Media Settings را انتخاب کنید، در نتیجه پنجرۀ MPEG Media Settings  باز می شود:

 

پس از علامت دار کردن عبارت Use accl.Seek گزینه های زیر مجموعۀ آن روشن و فعّال می شوند و حالا می توانید این گزینه ها را انتخاب کرده و به جستجوی فایل های MPEG سرعت ببخشید.

علامت دار کردن گزینۀ Create Seek information in background موجب می شود که سابقۀ تاریخی اطلاعات این کلیپ ایجاد شده و از آن پس، جستجوی این فایل نیز بر اساس زمان تولید آن صورت گیرد.

پس از آنکه تنظیمات مورد نظر را در پنجرۀ MPEG Media Settings انجام دادید، در پایان بر روی دکمۀ OK این پنجره کلیک کنید.

گزینۀ Raname Clip: اگر بر روی یکی از کلیپ های پنجرۀ Bin کلیک راست کرده و از منوی باز شده، گزینۀ Raname Clip را انتخاب کنید و یا پس از انتخاب کلیپ در پنجرۀ Bin دکمۀ F2 صفحه کلید را فشار دهید، می توانید نام آن کلیپ در پنجرۀ Bin را تغییر دهید.

گزینۀ Properties: بر روی یکی از کلیپ های با صدای پنجرۀ Bin کلیک راست کرده و از منوی باز شده، گزینۀ Properties را انتخاب کنید (و یا پس از انتخاب یکی از کلیپ های پنجرۀ Bin یا پنجرۀ تایم لاین، دکمه های Alt + Enter صفحه کلید را فشار دهید)؛ در نتیجه پنجرۀ Clip Properties باز می شود.

به طور کلی می توان گفت که در این پنجره می توانید به کلیۀ اطلاعات و خصوصیات مربوط به هر کلیپ، دسترسی پیدا کرده و در صورت لزوم بعضی از آنها را تغییر دهید.

اگر بر روی زبانه های مختلف این پنجره کلیک کنید، میتوانید اطلاعات صوتی و تصویری کلیپ را مشاهده کنید.

 


 

اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

116+ محصولات
202+ سفارشات تکمیل شده
8000+ کاربران
115+ مطالب وبلاگ

پرداخت آنلاین

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین پیشنهادها و تخفیف های ما زودتر از بقیه با خبر شوید!
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت